084-905-5955
info@pssolution.co.th
เพิ่มเพื่อน
About Us | เกี่ยวกับเรา
PSSOLUTION : ประวัติความเป็นมา

บริษัท เพอร์เฟคท์ ซัพพลาย แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านระบบบาร์โค้ด
และ POS System พร้อมทั้งจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ โดยมีทีมงานที่มีความชำนาญและมาก
ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการรวมถึงการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าคอยให้บริการอย่างเต็มที่

 

ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ Barcode Printer, Barcode Scanner, Sticker, ผ้าหมึก,
POS, Touch Monitor, เครื่องนับสต็อก, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ, ลิ้นชักเก็บเงิน และกระดาษ
ใบเสร็จ ซึ่งเราได้มีการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

 

นอกจากนี้ บริษัท เพอร์เฟคท์ ซัพพลาย แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ยังรับสมัครตัวแทนจำหน่าย
สินค้าที่สนใจในธุรกิจด้านเดียวกับเรา เพื่อเข้ามาเป็นคู่ค้าที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นของ POS System และ Auto ID ที่กำลัง
เติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคตอีกด้วย